Program Hakkında

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı olarak özellikle alandaki uygulayıcılara yardımcı olmak amacıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1999 yılından itibaren Tezli Yüksek Lisans, 2006 yılından itibaren Doktora ve 2014 yılından itibaren de Uzaktan Eğitim (Online) Tezsiz Yüksek Lisans Programını sunmaktadır.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının temel amacı, alanda özellikle kurum ve kuruluşlarda eğitim ve insan kaynağı geliştirme uygulamaları yapan uzmanların, genelde açık ve uzaktan öğrenme alanına, özelde ise e-öğrenmeye ilişkin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Başvuru Koşulları

En az 2.00/4.00 ya da 50/100 lisans not ortalamasına sahip olmak koşulu dışında bir koşul bulunmamaktadır. Adayların başarı notu; lisans ortalaması baz alınarak hesaplanır.

Başvurular Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne yapılmalıdır. Başvurular için adresini inceleyebilirsiniz.