Dersler

Program kapsamında öğrencilerin 10 ders alması ve sonunda Proje dersini alarak bir proje gerçekleştirmesi ve raporlaması gerekmektedir. Bir dönem 5 ders alınarak 1 ya da 1,5 yılda eğitim tamamlanabilir. Dersler her dönem açılacaktır. Aşağıda program kapsamında 2016-2017 öğretim yılı itibariyle sunulacak olan derslere ilişkin bilgiler verilmiştir.


  UZÖ501 Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Temelleri Seçmeli Doç.Dr. Hasan  ÇALIŞKAN
  UZÖ502 Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Yönetimi Seçmeli Prof.Dr.A. Ekrem ÖZKUL
  UZÖ505 Açık ve Uzaktan Öğrenme Teknolojileri Seçmeli Prof.Dr. Mehmet KESİM
  UZÖ507 e-Öğrenme Malzemelerinin Geliştirilmesi Seçmeli Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLU
  UZÖ508 Uzaktan Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Seçmeli Prof.Dr. Ayhan Gaffar HAKAN
  UZÖ509 Mobil Öğrenme Uygulamalarının Tasarımı Seçmeli Yrd.Doç.Dr. Nilgün ÖZDAMAR KESKİN
  UZÖ511 Sanal Sınıfların Yönetimi Seçmeli Yrd.Doç. Dr. Seçil KAYA
  UZÖ512 Uzaktan Eğitimde Araştırma ve Geliştirme Seçmeli Doç.Dr. Evrim GENÇ KUMTEPE
  UZÖ513 Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Tasarımı Seçmeli Prof.Dr. Cengiz Hakan AYDIN
  UZÖ514 Uzaktan Eğitim, Küreselleşme ve Gelişme Seçmeli Doç.Dr. Elif TOPRAK
  UZÖ516 Açık ve Uzaktan Öğrenmede Kalite ve Akreditasyon Seçmeli Yrd.Doç.Dr. Serpil KOÇDAR
  UZÖ517 Açık ve Uzaktan Öğrenmede İletişim Süreçleri Seçmeli Yrd.Doç.Dr. İrem ERDEM AYDIN
  UZÖ518 Açık ve Uzaktan Öğrenmede Veri Analizi Seçmeli Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN
  UZÖ519 Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ölçme-Değerlendirme Seçmeli Doç.Dr.Alper Tolga KUMTEPE
  UZÖ520 Eğitim, Televizyon ve Video Seçmeli Prof.Dr.T. Volkan YÜZER
  UZÖ521 Açık ve Uzaktan Öğrenmede Destek Hizmetleri Seçmeli Doç.Dr. Kamil ÇEKEROL
  UZÖ522 Kitle İletişim Süreçleri ve Kuramları Seçmeli Prof.Dr.Müjgan BOZKAYA
  UZÖ523 Teknoloji Yönetimi Seçmeli Doç.Dr. Köksal BÜYÜK
  UZÖ527 Öğrenme Yönetim Sistemleri Seçmeli Doç.Dr. M. Recep OKUR
  UZÖ528 Açık ve Uzaktan Öğrenmede Bilgi Okuryazarlığı Seçmeli Prof. Dr. Mesut KURULGAN
  UZÖ529 Uzaktan Eğitimde Web Tasarımı Seçmeli Prof.Dr. Gülsün KURUBACAK
  UZÖ531 Çokluortam Öğrenme Seçmeli Doç.Dr. Mehmet FIRAT
  UZÖ533 Açık ve Uzaktan Öğrenmede Kurumsal İletişim Uygulamaları Seçmeli Yrd.Doç.Dr. Berrin ÖZKANAL