Virtual Participation

C-CVP

UZAKTAN ÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA, İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ YETERLİLİKLERİNİN UZAKTAN ETKİNLİK KATILIM OLANAKLARIYLA GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ başlıklı BAP projesi kapsamında alandaki uluslararası konferanslara sanal katılım desteği sağlanmaktadır. Sanal katılımı destekleyen bazı konferansların listesi aşağıda verilmiştir.

EL-Logo-Small-Globe Global Learn - Global Conference on Learning and Technology
EdMedia World Conference on Educational Media & Technology